Världsarvet Grimeton Radiostation

I Utflykt by Janne Sundell

Besök på radiostationen i Grimeton, ett industriminne, som sedan 2004 står på Unescos lista över
världsarv.