Besök på Stadsmuseet

I Träffar by Janne Sundell

Det var 25 AZSG seniorer (max antal) som deltog i dagens guidning på stadsmuseet, Göteborgs historia inför 400-års jubileet, som går av stapeln 2021. Guiden Lars Molin  började med att berätta lite om husets historia, fortsatte sedan med en kronologisk beskrivning av Göteborgs grundande och om samhällslivet i staden på 1600-talet, bla med hjälp av fynd som fanns i de olika rummen. Det avslutades med en film som visade hur det inre av gamla Göteborg såg ut förr.

Drygt hälften av deltagarna intog sedan en gemensam lunch i museets restaurang.
Kultur och god mat, en bra kombination.