Välkommen till AstraZeneca Seniorerna Göteborg

Välkommen till AstraZeneca Seniorerna Göteborg, AZSG. Föreningen är till för dig som har pensionerats från AstraZeneca i Göteborg!

LOGGA IN! – För att vi skall få ordning på medlemsregistret och dess funktioner i webbplatsen är det viktigt att alla som ännu inte loggat in på föreningens nya webbplats azsg.se gör detta och redigerar/uppdaterar sin profil med uppgifter om bland annat adress och telefonnummer. Problem med att logga in? Använd då din epost adress som användarnamn och tryck på ”Glömt lösenord”. Du får då ett nytt. När du sedan redigerar din profil så kan du välja ett eget lösenord.
Nya medlemmar får ett mejl med sina inloggningsuppgifter. Detta mejl kan hos somliga hamna i skräpmappen.
MEDLEMSAVGIFTEN fastställs av årsstämman. Alla medlemmar ombeds att betala in avgiften till föreningens Plusgirokonto 30 46 77-8 senast den 15 mars. Ange ditt namn och vad inbetalningen avser, förslagsvis ”Årsavgift”.

På vår nya webbplats kan du fortsatt hitta både kollegor och spännande aktiviteter som anordnas för medlemmarna. Vi hoppas att den kommer att ge dig utförlig information om föreningen och dess verksamhet.

Har du några frågor, synpunkter eller förslag tar vi tacksamt emot sådana. Använd gärna vårt kontaktformulär >>>

AZSG Styrelse och Programgrupp.