Höstpromenad

I Utflykt by Janne Sundell

Tisdagen den 3 september gick 8 regntåliga personer tillsammans runt Lilla Delsjön. Trots ett par korta regnskurar första timmen gick vi på utsökta promenadstigar de dryg 7 km runt sjönmed välförtjänt lunch halvvägs för smaskig fisksoppa på Bertilssons café vid sjön. Vi noterade drygt 60 olika växtarter på promenaden och pratade om de flesta om dessa och olika fenomen i naturen som apoximi, tvåbyggare, kloner, invasiva arter mmm. En mycket entusiastisk deltagare hittade ett flertal mycket stora gula kantareller invid stigen bland många soppar och flugsvampar. Den goda stämningen blev ännu godare av detta. Efter nästan 9000 steg och 7,2 km återkom vi mycket till freds till startpunkten och konstaterade att det var väl värd till att vandra runt den rofyllda sjön.


Artlista mm
Asp   Berberis   Blodrot   Blåbär  Blåtåtel   Bok  Brakved  Bredkaveldun  Ek  Ekorrbär  Frossört  Gran  Groblad   Gråvide   Gullris  Gulsporre   Gäddnate  Hallon  Harsyra  Hassel  Hultbräken (”sista paret ut”)  Hundäxing   Hästhov   Höstfibbla   Johannesört  Klibbal   Knapptåg   Krypbjörnbär  Kärrsilja  Kärrtistel   Lingon   Ljung   Lönn   Majbräken   Nejlikrot  Nyponros  Oxel  Pors  Revsmörblomma   Rönn   Skogsbräken  Skogsfibblor  Skogsfräken  Skogssallat  Skogsviol  Snöbär  Stenbär  Stensöta   Stinknäva  Strandlysing   Sälg  Taiga-örnbräken  Tall  Träjon  Vass  Vattenpilört  Vildkaprifol  Vresros  Vårtbjörk  Äkta björnbär  Ängskovall  Ängsvädd   (62 arter)

…olika soppar, flugsvampar och stora gula kantareller!

Börje Wernersson (promenadledare)