Försommarutflykt i Safjällets naturreservat

I Utflykt by Janne Sundell

Femton personer samlades idag (4 juni) för att gå runt på Safjället i Mölndal i det fina, soliga vädret. Safjället är gammal betesmark (hedlandskap).
På 30-talet upphörde ko-betet, träd planterades och området växte sedan igen till den blandskog som finns där idag. Safjället, som blev naturreservat 1991, är relativt artfattig pga av att berggrunden är gnejs.  Vi bekantades oss med det tidigare uppdämda kärret Åndis i NV som nu återbildar det kärr det en gång var. Vi såg den fina utsikten över Mölndal från utsiktsplatsen i SV delen och konstaterade att större delen av Mölndal låg under vatten då de första människorna kom hit under järnåldern (ca 4000 år sedan). Under vår 2 timmar långa promenad (2,5 km) fick deltagarna se exempel på klonbildning (blåbär, örnbräken) tvåbyggare (viden, ängssyra) falska kronblad (hönsbär), apomiktiska växter (björnbär, daggkåpor, maskrosor), invasiva växter (spärroxbär, amerikansk nejlikrot, blekbalsamin), gräs (tuvtåtel, ängsgröe, kärrgröe), halvgräs (hundstarr), tågväxter (knapptåg, vägtåg) och mycket mer.


Arter vi såg: tall, glasbjörk, vårtbjörk, gran, brakved, ek, ask, lönn, tysklönn, asp, bok, krypvide, gråvide, sälg, oxel, fläder, vildkaprifol, hönsbär, blekbalsamin, stinknäva, bergsyra, ängssyra, skogsstjärna, blodrot, skogsbräken, tajgaörnbräken, majbräken, ekbräken, hultbräken, skogsfräken, skogskovall, spärroxbär, amerikansk nejlikrot, ängsgröe, vitgröe, kärrgröe, lundgröe, rödsvingel, vårbrodd, tuvtåtel, rödven, hundäxing, tranbär, hägg, krusskräppa, blåbär, lingon, odon, daggkåpa (okänt småart), hallon, krypbjörnbär (okänd småart), berberis. (55 arter).

Börje Wernersson (promenadledare)