Follow the Money

I Kultur, Kunskap, Promenad by Janne Sundell

Vi var 30 medlemmar som på Gustav Adolfs Torg mötte upp med den eminente guiden Pether Ribbefors för en rundvandring på temat Follow the money.
Pether inledde med en introduktion om stadens grundare, Gustav II Adolf. Torget med sin resliga kungastaty är omgärdat av symboler och attribut som anspelar på stadens historia av handel, sjöfart och kultur. Såväl på de omgivande byggnaderna, som paradflaggstängernas postament.
Vandringen fortsatte till Ostindiska Kompaniet hus. Kompaniet, som hade sin storhetstid mellan 1731 och 1813 hade ensamrätt att från Sverige bedriva handel med Kina och Indien.
Många göteborgare skapade sina förmögenheter i kompaniets tjänst, ex Niclas Sahlgren och William Chalmers, vilkas insatser och donationer bidrog i hög grad till stadens utveckling och framgångar.
Nästa stopp var vid området kring Kronhuset, Postgatan/Sillgatan där den stora emigrantvågens människor passerade. Vi gick i deras fotspår ner mot älven och stannade till vid Transatlantiska kompaniets hus. Det var de som startade Svenska Amerika Linjen, som senare togs över av Broströms.
Vi gick vidare till Västra Hamngatan, som hyste en rad banker (Svenska Enskilda Banken, Skånska Banken m.fl) samt försäkringsbolag Ocean (sjöfart) och Svea.
Sista anhalten på vår vandring blev Telegraf-huset på samma gata, där vi fick höra om telegrafins historia. Vi fick också höra om Elfrida Andrée, pionjär både som en av Sveriges första kvinnliga telegrafister och i Göteborgs domkyrka som landets första kvinnliga domkyrkoorganist efter att själv drivit på den lagändring som möjliggjorde detta.