Kaffesugen – gammal kärlek rostas här

I Utflykt by Janne Sundell

Ca 20 glada AZSG:are tog sig till Nordiska Kafferosteriet i Råda för att få en inblick i kaffets väg från böna till den goda drycken. Vi fick en tankeställare om hur vi som kunder kan förhålla oss till hur denna gigantiska produkt når oss. Killarna visade på möjligheterna att agera miljösmart  från odlare till den slutliga rostningsprocessen.
Ett mycket uppskattat besök!