Musikafton med Börje Wernersson

I Kultur, Mat & Dryck by Janne Sundell

En vinterkväll i december träffades vi i Danska kyrkans lokal i Änggården för att umgås och sjunga tillsammans. Det bjöds på fika. Börjes fantastiska arrangemang med akustisk gitarr, inspelad musik samt ett väl bearbetat textkompendium gjorde att det var både roligt och lät bra.

Stort Tack till Börje samt Lars som fixat lokalen.