Höstpromenad på Stora Amundön

I Övriga by Janne Sundell

Femton AZ pensionärer vandrade på Stora Amundön tisdagen den 6 september i strålade solsken (20°C). Stora Amundön och sammanhängande Billdals skärgård är ett naturreservat sedan hösten 2020, bla för att skydda den viktiga förekomsten av ålgräs på mjukbottnar utmed kusten. Fram till 1920-talet bedrevs jordbruk på ön men var i privat ägo fram till 1960-talet med begränsat eller inget tillträde för allmänheten. Ön donerades till Göteborgs stad 1963 med ambitionen att bli ett fritidsområde för allmänheten. Sedan den tiden har öns popularitet som naturområde vuxit kraftigt.

Vandringen, som gjordes på öns västra del och leddes av Börje Wernersson, fokuserade på botanik och följande arter noterades (ca 60 arter):

Alm, apel, ask, bergek, blodrot, blåbär, blåtåtel, brakved, dvärgarun, ek, glasbjörk, gråbo, gulkämpar, gulsporre, gåsört, hallon, hassel, havssäv, hundäxing, höskallra, höstfibbla, klibbal, knägräs, krusskräppa, krypbjörnbär, krypvide, kärrtörel, lind, ljung, lundbräken, lönn, majbräken, mjölke, odon, rödtoppa, rölleka, rönn, skogsbräken, slån, snårvinda, spärroxbär, stensöta, strandaster, strandbalderbrå, strandglim, strandkrypa, strandkvanne, strandtrift, svartkämpar, syltåg, tall, träjon, tuvtåtel, vildapel, vitgröe, vresros, älgört, ältranunkel, ängsvädd