Visa inlägg

Besök på Älvrummet

I Övriga by Birgitta Andersson

Vi samlades ca 20 pers i Älvrummets entré på Lindhomlen där vi fick en genomgång av vad som är på gång i Göteborg. Vi fick veta att mycket är också bara förslag och idéer som inte är fastlagda. Därefter gick vi över till den uppdaterade modellen över vad som är verklighet och vad som är beslutat resp planerat. Den nya … visa mer >>> .