Bli medlem i AZSG

AstraZeneca Seniorerna Göteborg har en egen avdelning på denna webbplats dit bara medlemmar har tillträde. För att komma in i på medlemssidorna krävs det att du loggar in med användarnamn och lösenord. Gör det i fälten här till höger så öppnas medlemsportalen åt dig.

Så här blir du medlem i AZSG

För att bli medlem i AZSG skall du ha pensionerats från AstraZeneca i Mölndal, antingen som ålderspensionär eller som avtalspensionär. Föreningen skickar ut inbjudan till dem som uppfyller ovanstående krav enligt den lista som ges ut av personalavdelningen vid slutet av varje månad.

Även du som fyllt 58 år och lämnat företaget med övertalighetspaket/avgångsvederlag eller är veteran, har fyllt 58 år och slutat utan att vara pensionär enl ovan är berättigad att bli medlem.

Ansök genom att fylla i formuläret nedan så får du, så snart styrelsen godkänt din ansökan, ett välkomstbrev med information om föreningen, hur årsavgiften skall betalas in, inloggningsuppgifter till medlemssidorna m.m. Har du frågor rörande vår förening, är du välkommen att använda vårt kontaktformulär >>>

Välkommen till AZSG!